سافت استارتر

راه اندازی و توقف آرام موتورها/پمپ ها

حفاظت بسیار دقیق از موتور/پمپ

جلوگیری از ضربه های راه اندازی موتور

مطابق استانداردهای بین المللی

« بیشتر

RTU

اندازه گیری پارامترها و کنترل از راه دور

جمع آوری اطلاعات انواع سنسور

مونیتورینگ، ذخیره و ارسال اطلاعات

کنترل ادوات صنعتی و تابلو برق ایستگاه ها

« بیشتر

کنترل کننده ستاره مثلث

راه اندازی و حفاظت از الکتروموتور های سه فاز 10KW تا 350KW

اندازه گیری کلیه پارامترهای اساسی برق  ورودی، VR ، VT ،VS و فرکانس و اختلاف فاز

اندازه گیری کلیه پارامترهای کارکرد الکتروموتور: IR، IT، IS و توان ها و Cosφ

دارای خروج فرمان برای کنتاکتور خازنی اصلاح و ضریب توان

« بیشتر

پاورمتر

اندازه گیری کلیه پارامترهای برق ورودی

اندازه گیری کلیه پارامترهای مصرف کننده

نمایش مقادیر انتخاب شده بر روی LCD کاراکتری دو سطری

دارای واسط RS-485 با پروتکل MODBUS برای ارتباط با سیستم های PLC و RTU

« بیشتر

MTK140

راه اندازی و توقف آرام موتورها/پمپ ها

حفاظت بسیار دقیق از موتور/پمپ

جلوگیری از ضربه های راه اندازی موتور

مطابق استانداردهای بین المللی

« بیشتر