تجهیزات تله متری

مطالب مربوط به تجهیزات و محصولات تله متری و RTU

چیست ؟ RTU

RTU چیست ؟ با پیشرفتهای تکنولوژی ارتباطات در سالهای اخیر، امکانات متعددی برای اندازه گیری، کنترل و مدیریت ایستگاه های ... ادامه مطلب

RTU

  اندازه گیری پارامترها و کنترل از راه دور جمع آوری اطلاعات انواع سنسور مونیتورینگ، ذخیره و ارسال اطلاعات کنترل ... ادامه مطلب